Makina Kırılması Sigortası

Ek prim alınarak, bu teminata dahil edilebilecek riskleri, fiziki infilak temel ve kaideler fazla mesai ve seri vasıtalar grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör (yangın ve doğal afetler ana teminata dahil değildir.) olarak sıralamak mümkündür.

Sigorta koruması verilen , teminat süresi genellikle 12 aydır.

Teminat verilen bedel Makine-Cihazların yeni alım bedelidir.